Stillhet

Det är härligt att gå och murvla i ett bibliotek. Man känner sig tidlös och kan försvinna i sökandet efter en bok som man gillar. Jag vet inte om det bara är jag som känner så men jag tycker om miljön i ett bibliotek. Kanske för att det är så tyst och skönt och fritt från stress. Människor sitter lugnt och läser eller söker efter en bok som passar dom. Man ser när man söker efter en bok att det är flera ämnen som intresserar en och inte bara ett enda. Men tiden räcker inte till tyvärr att läsa alla böcker som man skulle vilja. Men det är bra att man kan ha den här servicen. Det är något som är bra i Sverige och som jag har uppskattat hela min uppväxt.

By clarita, Nov. 29, 2011, 8:28 p.m.