Fartyg

Fartyg är vattengående fordon som kan transportera olika saker och ting. Det vanligaste man brukar transportera med båtar/fartyg/skepp är människor. Grundordet är fartyg, och därefter klassas de antingen som Skepp eller Båt, eller så fortsätter det att kallas för fartyg. Fartyg är det vanligaste transportmedlet för transport från länder som har vatten emellan sig. Det går ungefär 30 ggr fortare med flygplan, men det flygplan som kan transportera mest är AN-225 som kan lyfta 250 ton skrot men det finns bara en sådan i världen.

By clarita, Jan. 21, 2016, 8:52 p.m.